Cynnyrch y fferm, lleol a thymhorol

Local seasonal farm produce

Mae Dan y Berllan yn tyddyn teuluol ar bwys Llanboidy, Sir Gar

Dan y Berllan is a family smallholding near Llanboidy, Carmarthenshire.

Mêl Pur Cymreig

Carmarthenshire Honey

Pure raw Welsh honey

Dofednod

Poultry

Chickens, ducks, geese and turkeys

Cynnyrch y Berllan

Orchard Produce

Apples, trees,
juices and vinegars

Hadau

Seeds

Heritage seeds from our kitchen garden

Get in touch

info@danyberllan.co.uk

01994 448866